Knjiga me zmiga – Books in (e)motion

1. 6. 2019 – 30. 5. 2022